Як стати абонентом

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» надаються виключно на договірних умовах.

 

Згідно правил затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня2019р.№690, надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Послуги надаються споживачеві згідно з умовами договору,що укладається відповідно до типових договорів про надання комунальних послуг з урахуванням вимог Закону України "Про житлово-комунальтні послуги" (далі-договір)

 

Порядок укладення договорів зі споживачами послуг водоспоживання жителями приватного сектора

Необхідно надати:

· Паспорт домовласника (копія);

· Будинкова книга;

· Документ, що підтверджує право власності (оригінал і копія);

· Технічний паспорт (оригінал і копія);

· Довідка про склад сім'ї;

· Ідентифікаційний номер власника (копія);

· акт розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (План введення водопроводу).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Споживачі, які не мають оформленого Договору, не зможуть належним чином задовольнити свої претензії до якості та режиму надання послуг, в тому числі при відключенні за наявність дебіторської заборгованості.

 

Порядок укладення договорів зі споживачами послуг водоспоживання жителями багатоквартирних житлових будинків

Необхідно надати:

· Документ, що підтверджує право власності на житло (оригінал і копія);

· Паспорт власника житла (оригінал і копія);

· Довідка про склад сім'ї, датовану поточним місяцем;

· Ідентифікаційний номер власника (копія);

 

При переоформленні особового рахунку

Необхідно надати:

· Документ, що підтверджує право власності на квартиру (будинок) (оригінал і копія);

· Довідку про склад сім'ї, датовану поточним місяцем.

· Паспорт (стор. 1, 2, прописка) - копія;

· Ідентифікаційний номер власника (копія);

· Оплатити заборгованість за водоспоживання на момент переоформлення особового рахунку.

· Акт контрольного знімання показань водоміра (при його наявності)

· акт розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (План введення водопроводу) - Приватному сектору

 

При переоформленні особового рахунку (купівлі-продажу, дарування, спадщина квартири, будинки та ін.)

Необхідно надати:

· Попередньому і новому власнику квартири (будинку) надати в водоканал довідку про склад сім'ї, датовану поточним місяцем.

· Оплатити заборгованість за водоспоживання на момент переоформлення особового рахунку.

· Попередньому власнику квартири (будинку) написати заяву на закриття особового рахунку.

· Новому власникові квартири (будинку) написати заяву на відкриття особового рахунку.

 

При первинній установці водоміра на холодну воду порядок дій установки для громадян які не є суб'єктами підприємницької діяльності

 

Перед установкою приладу обліку, необхідно звернутися в кабінет №102, вул.Широка, 16:

- Зареєструвати прилад обліку (надати оригінал і копію паспорта водоміра);

- Отримати технічні умови;

- Довідку про склад сім'ї. 

Після установки приладу обліку необхідно надати наступні документи **:

- Заяву на опломбування приладу обліку (заповнюється за місцем звернення);

- Квитанції з оплати за водоспоживання та водовідведення;

- Акт виконаних робіт по установці водоміра.

** Документи надаються в філії КП "Кам'янський водоканал" ДОР", в залежності від місця проживання:

Південний (Баглійский) район - вул.Київська, 15 - тел. 55-42-07, 067-986-55-25

Заводський район і пос.Романково, пос.Дніпробуд - вул.Широка, 16 - тел. 55-42-04, 55-42-05, 55-42-06

Дніпровський район (Лівий берег) - бульвар Будівельників, 17 - тел. 55-42-03, 067-633-18-98

 

ДОГОВІР З КП "Кам'янський водоканал" ДОР"

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування  внутрішньобудинкових систем)

м. Кам’янське                                                                                         

 

Комунальне підприємство «Кам’янський Міськводоканал» Дніпропетровської обласної ради», код згідно з ЄДРПОУ 33855098, (далі-виконавець), з однієї сторони,

і будь-яка фізична особа/юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна багатоквартирного будинку – індивідуальний споживач, який прийняв (акцептував) дану пропозицію (далі – споживач), з іншої сторони, разом - Сторони,

уклали даний договір (далі – договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) виконавця укласти з будь-яким споживачем договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем). При фактичному отриманні та оплаті послуг виконавця, споживачі приймають умови цього договору про нижченаведене.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) споживача на укладення договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору сторонами. 

Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

 – факт отримання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

 – оплата послуг виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим договором та у відповідності до статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

 – письмова заява споживача про прийняття умов цього договору на адресу виконавця;

 – реєстрація в особистому кабінеті на сайті https://cabinet.mvk.dp.ua/company.

Укладаючи цей договір споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього договору.

 Якщо споживач не згодний з умовами договору, він не має права користуватися послугами. .

 За згодою сторін цей договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

                                             

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Публічна оферта - пропозиція суб’єкта господарювання, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуги на умовах, що містяться в публічній оферті.

Акцепт – надання споживачем повної й безумовної згоди на укладення даного договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору.

Послуга – послуга з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, яка надається виконавцем.

Інші терміни вживаються у значенні наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та інших актах чинного в Україні законодавства.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги  з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі послуги) на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, а споживач зобовязується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.
 2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно- технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
 3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною   першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

 1. Інформація про споживача:
 1. власник (співвласник, користувач) житлового приміщення (квартири) та члени його  сім’ї -  _______________________________________________________________осіб;

(словами)

 1. власник (співвласник, користувач) нежитлового приміщення -

                                                                                                   осіб;

 1. адреса об’єкта водоспоживання:   вулиця__________________________________________________________________,

будинок № ____________________, квартира (приміщення) ________________ місто Кам’янське, індекс __________________, район _________________________,

область Дніпропетровська;

 1. номер контактного телефону споживача        _____________;
 2. абонентський номер споживача           _________;
 3. характеристика вузлів розподільного обліку води:

 з/п

 

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

 

Заводський номер

 

Перше показання/дата

 

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, між- повірочний інтервал

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів розподільного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

 1. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів.
 

 

 

Розмір плати за послуги

 

 1. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

на послугу

з централізованого водопостачання

на послугу

з централізованого водовідведення

13,09 гривень за 1 куб. метр

10, 30 гривень за 1 куб. метр

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів через засоби масової інформації.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

 1. Плата за послуги складається з:
 1. плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства;
 2. плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування становить   гривень на місяць.

 1. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на       ________ років.
 2. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.
 3. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських та обласних рад відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та становить            _____ гривень на місяць.

 

Облік та порядок оплати послуг

 

 1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.
 2. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.
 3. Виконавець або визначена споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.
 4. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.
 5. Споживач або його представник має право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.
 6. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів обліку із зазначенням його мети і дати.
 7. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

 1. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем (якщо не визначено споживачами особу, що здійснює розподіл обсягів послуг), на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надаються споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися йому в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі.

 1. Показання вузлів розподільного обліку (у тому числі гарячої води) знімаються споживачем в останній день розрахункового періоду та надаються виконавцеві у строк  на 1  число місяця    та надаються виконавцеві  у п'ятиденний строк одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг.
 2. У разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань вузлів розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

 1. Розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.
 2. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.
 3. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, встановленими органам місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.
 4. Обсяг споживання наданих послуг для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.
 5. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).
 6. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі.

За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

 1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню  в розмірі 0,01%, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

 1. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 % суми здійсненого перерахунку вартості послуги.
 2. Плата за абонентське обслуговування сплачується споживачем виконавцеві щомісяця.
 3. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.
 4. У разі виявлення у будівлі витоків води із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за послуги з централізованого водопостачання, розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
 5. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.
 6. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому обєкті нерухомого майна), згідно чинного законодавства.

Права та обов’язки сторін

 

 1. Споживач має право на:
 1. підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
 3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
 4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
 5. пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 6. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
 7. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;
 8. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 9. зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 10.  неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;
 11. отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 % середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;
 12. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
 13. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 14. отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
 15. отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;
 16. розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.
 1. Споживач зобов’язаний:
 1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;
 2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
 3. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
 4. укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 6. забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
 7. проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більш як одне житлове та/або нежитлове приміщення, пошкоджене з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
 8. оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;
 9. допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку;
 10. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого обєкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 11. забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 12. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
 13. письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;
 14. надавати виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;
 15. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.
 1. Виконавець має право:
 1. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
 2. вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
 3. вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 4. доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку в порядку, визначеному законом і договором;
 5. обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
 6. звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
 7. отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
 8. створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
 1. Виконавець зобов’язаний:
 1. забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;
 2. вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);
 3. вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);
 4. відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;
 5. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 6. готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;
 7. надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 8. своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 9. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
 10. вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 11. виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 % середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;
 12. своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
 13. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
 14. здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;
 15. інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;
 16. відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);
 17. самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 % суми здійсненого перерахунку вартості послуги.
 

 

Відповідальність сторін

 

 1. Споживач несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.
 1. Виконавець несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;
 3. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;
 4. порушення прав споживачів згідно із законодавством.

 

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

 

 1. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:
 • проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;
 • ліквідації наслідків аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.
 1. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 1. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/ або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет, або в інший спосіб - по телефону.

 1. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.
 2. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.
 3. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.
 4. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.
 5. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до:
 • пошкодження спільного майна споживачів;
 • порушення прав та інтересів інших споживачів.
 1. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються споживачем і виконавцем та відшкодовуються виконавцем відповідно до законодавства.

 

Порядок оформлення претензій

 1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 1. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 2. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.
 3. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

 1. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають у сусідніх житлових приміщеннях (інших об’єктах нерухомого майна) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.
 2. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.
 2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.
 3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

 

Особливі умови та строк дії договору

 

 1. Введення в дію цього Договору відбувається з дня публікації його на сайті https://cabinet.mvk.dp.ua/company. 
 2. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку визначеного п. 4 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги», такі споживачі вважаються такими, що акцептували (прийняли) умови даного договору з моменту введення його в дію.
 3. Даний договір набирає чинності для сторін з моменту акцептування споживачем умов даного договору, але не раніше дня введення його в дію та діє протягом 1 (одного) року. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

 1. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.
 2. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

Інші умови

 

Аварійно-диспетчерська служба

+ 38 (0569) 55-42-01, +38 (0569) 55-42-02, +38 (067) 563-46-13

Міська аварійна служба

+38 (067)000-15-46, + 38(067)010-15-46

Гаряча лінія +38(067)-561-73-50

CALL-ЦЕНТР (0800)-211-555

 

Адреса та реквізити виконавця

 

КП «КАМ’ЯНСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДОР» 

51931, Дніпропетровська область, 

м. Кам’янське, вул. Широка, 16

р/р UA833003460000026005093136102

в АТ «Альфа-Банк»

код ЄДРПОУ 33855098

ІПН 338550904031

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

м. Кам’янське                                                                                                    

 

Комунальне підприємство «Кам’янський Міськводоканал» Дніпропетровської обласної ради», код згідно з ЄДРПОУ 33855098, (далі-виконавець), з однієї сторони,

і будь-яка фізична особа/юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна – індивідуальний споживач, який прийняв (акцептував) дану пропозицію (далі – споживач), з іншої сторони, разом - Сторони,

уклали даний договір (далі – договір), адресований необмеженому колу осіб,                                 який є офіційною публічною пропозицією (офертою) виконавця укласти договір з будь-яким споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. При фактичному отриманні та оплаті послуг виконавця, споживачі приймають умови цього договору про нижченаведене.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) споживача на укладення договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору сторонами. 

Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

 – факт отримання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

 – оплата послуг виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим договором та у відповідності до статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

 – письмова заява споживача про прийняття умов цього договору на адресу виконавця;

 – реєстрація в особистому кабінеті на сайті https://cabinet.mvk.dp.ua/company.

Укладаючи цей договір споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього договору.

 Якщо споживач не згодний з умовами договору, він не має права користуватися послугами.

 За згодою сторін цей договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Публічна оферта - пропозиція суб’єкта господарювання, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуги на умовах, що містяться в публічній оферті.

Акцепт – надання споживачем повної й безумовної згоди на укладення даного договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору.

Послуга – послуга з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, яка надається виконавцем.

Інші терміни вживаються у значенні наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,
«Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання» та інших актах чинного в Україні законодавства.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі послуги), а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.
 2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.
 3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною   першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

 1. Інформація про споживача:
 1. власник (співвласник, користувач) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, та члени його  сім’ї - _____________________________________________осіб;

                                                            (словами)

 1. адреса об’єкта водоспоживання: вулиця__________________________________________________________________,

будинок № ____________________, квартира (приміщення) ________________ місто Кам’янське, індекс __________________, район _________________________,

область Дніпропетровська;

 1. номер контактного телефону споживача                                                                   ;
 2. абонентський номер споживача                                                                                              ;

5)  наявність у власності тварин, птиці                                                                           ;

6) наявність у власності транспортних засобів                                                              ;                                                                                                                       (тип, кількість)

7) площа зелених насаджень, саду, городу________________________ кв. метрів.

 1. характеристика вузлів розподільного обліку води:

 

з/п

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський

номер

Перше показання/дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, між- повірочний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів розподільного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

 

 

Розмір плати за послуги

 

 1. Тарифи за наявності приладів обліку (на момент укладання даного договору) на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять:

на послугу

з централізованого водопостачання

на послугу

з централізованого водовідведення

13,09 гривень за 1 куб. метр

10,30 гривень за 1 куб. метр

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів через засоби масової інформації.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

6. Плата за послуги за наявності приладів обліку розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів та послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

Плата за послуги при відсутності приладу обліку розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

      Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить на одну особу без водовідведення 75,61 гривень з ПДВ, у тому числі за:

         централізоване водопостачання  75,61  гривень з ПДВ;

         Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами)     споживання  на момент укладення цього договору становить на одну особу  з водовідведенням   213,32  гривень з ПДВ, у тому числі за:

централізоване водопостачання  119,38 гривень з ПДВ;

централізоване водовідведення   93,94  гривень з ПДВ ;

централізоване водопостачання на поливну площу (в літній період  з 01 травня  по 31 серпня)  235.62  гривень з ПДВ за 100 кв. метрів .

Нормативи (норми) споживання визначаються згідно законодавства, публікуються у засобах масової інформації і у разі зміни не потребують додаткового узгодження із Споживачем та внесення змін до цього договору. У разі зміни уповноваженим органом нормативів (норм) споживання, діючих на момент укладання цього договору, споживач зобов'язаний при відсутності засобів обліку води здійснювати оплату наданих виконавцем послуг за новими нормативами (нормами) споживання з дня їх введення в дію, без внесення змін до цього договору.

 1. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на                     років.
 2. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.
 3. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських та обласних рад відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та становить                                    гривень на місяць.

Облік та порядок оплати послуг

 

 1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.
 2. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.
 3. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.
 4. Власник будівлі або його представник мають право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.
 5. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.
 6.  Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.
 7.  Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла комерційного обліку, прийнятого виконавцем на абонентський облік. У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.
 8. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим    періодом.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та  водопостачання”  та надаються споживачеві (його представникові) не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі.

 1. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця виконавцем у присутності споживача або споживачем та надаються виконавцеві у строк  на 1 число місяця  та надаються виконавцеві у п'ятиденний строк одним  з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг, крім випадків, коли зняття показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.
 2. У разі недопущення виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань  або у разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань відповідного вузла обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

 1. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води (у разі наявності).
 2. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування (згідно п.4).
 3. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).
 4. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі.

За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

 1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі 1%, але не більш як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

 1. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 % суми здійсненого перерахунку вартості послуги.
 2. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.
 3. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.
 4. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому обєкті нерухомого майна), згідно чинного законодавства.
 5. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний звернутися до виконавця з відповідними документами для внесення змін  до договору.

Права та обов’язки сторін

 

 1. Споживач має право на:
 1. підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
 3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
 4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
 5. пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 6. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
 7. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а  також про їх споживчі властивості;
 8. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 9. зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 10. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого законодавством;
 11. неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;
 12. отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01% середньомісячної плати
  за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш
  як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;
 13. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
 14. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 15. отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;
 16. розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.
 1. Споживач зобов’язаний:
 1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;
 2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
 3. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
 4. укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 6. забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
 7. проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;
 8. оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;
 9. допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку;
 10. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого обєкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників  відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 11. забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 12. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
 13. письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;
 14. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.
 1. Виконавець має право:
 1. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;
 2. вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
 3. вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 4. доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;
 5. обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
 6. звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
 7. отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
 8. створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
 1. Виконавець зобов’язаний:
 1. забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;
 2. вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);
 3. вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);
 4. відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;
 5. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 6. готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;
 7. надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 8. своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 9. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
 10. вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 11. виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 % середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;
 12. своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
 13. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
 14. інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;
 15. відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);
 16. самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 % суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

 

 1. Споживач несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.
 1. Виконавець несе відповідальність за:
 1. невиконання умов договору;
 2. збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;
 3. ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;
 4. порушення прав споживачів згідно із законодавством.

 

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

 

 1. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:
 • проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;
 • ліквідації наслідків аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.
 1. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 1. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/ або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет, або в інший спосіб – по телефону.

 1. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.
 2. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.
 3. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.
 4. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

 

Порядок оформлення претензій

 1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 1. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 2. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.
 3. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

 1. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.
 2. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.
 2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.
 3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

 

Особливі умови та строк дії договору

 

 1. Введення в дію цього Договору відбувається з дня публікації його на сайті https://cabinet.mvk.dp.ua/company. 
 2. Даний договір набирає чинності для сторін з моменту акцептування споживачем умов даного договору, але не раніше дня введення його в дію та діє протягом 1 (одного) року. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

 1. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.
 2. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

 

Інші умови

Аварійно-диспетчерська служба

+ 38 (0569) 55-42-01, +38 (0569) 55-42-02, +38 (067) 563-46-13

Міська аварійна служба

+38 (067)000-15-46, + 38(067)010-15-46

Гаряча лінія +38(067)-561-73-50

CALL-ЦЕНТР (0800)-211-555

Адреса та реквізити виконавця

 

КП «КАМ’ЯНСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДОР» 

51931, Дніпропетровська область, 

м. Кам’янське, вул. Широка, 16

р/р UA833003460000026005093136102

в АТ «Альфа-Банк»

код ЄДРПОУ 33855098

ІПН 338550904031

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР КП "Кам'янський водоканал" ДОР"

ДОГОВІР

з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними

об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення

       м. Кам'янське

             «___»_______________р.

Комунальне підприємство "Кам'янський міськводоканал" ДОР", код ЄДРПОУ 33855098

в особі ___________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________________________________________________

(далі — виконавець), з однієї сторони, і

фізична особа ________________________________________________________________________

 

(прізвище, ім'я та по батькові, ІПН фізичної особи або найменування, ЄДРПОУ юридичної особи),                        

що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна — індивідуальним споживачем (далі — споживач), з іншої сторони (разом — сторони), уклали договір про таке. 

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі — послуги), а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно  до законодавства, у порядку, строки   та на умовах, передбачених договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.

3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

4. Інформація про споживача:

1) власник (співвласник, користувач) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, та члени його сім’ї — _______________________________________ осіб;

                                                                                     (словами)

2) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця _______________________________________________________________________,

будинок № _________________________, квартира  № _______________________________,

місто (селище, село) _______________________________, індекс ______________________,

 

 

район ________________________________________________________________________,

 

 

область ______________________________________________________________________;

3) номер контактного телефону споживача _________________________________________;

4) абонентський номер споживача  ________________________________________________;

5) наявність у власності тварин, птиці ______________________________________________;

6) наявність у власності транспортних засобів_______________________________________;(тип, кількість)                                                                                                                     

      7) площа зелених насаджень, саду, городу_____________________________ кв. метрів.

          8) характеристика вузлів обліку води:

Поряд-ковий номер

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання/ дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповірочний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

Розмір плати за послуги

5. Тарифи за наявності приладів обліку (на момент укладання даного договору) на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону і становлять:

на послугу з централізованого водопостачання — _________________ гривень за 1 куб. метр;

на послугу з централізованого водовідведення — _________________ гривень за 1 куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам  із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

6. Плата за послуги при відсутності приладу обліку розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно  до законодавства.

         

Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить _____________________ гривень з ПДВ. , у тому числі за:

 • централізоване водопостачання ______________________      гривень з ПДВ за куб. метр;
 • централізоване водовідведення  ______________________      гривень з ПДВ за куб. метр;
       • водопостачання на поливну площу
       • літній період  з 01 травня  по 31 серпня)  _____________гривень з ПДВ за кв. метр .

Нормативи (норми) споживання визначаються згідно законодавства, публікуються   у засобах масової інформації і у разі зміни не потребують додаткового узгодження із Споживачем    та внесення змін до цього договору. У разі зміни уповноваженим органом нормативів (норм) споживання, діючих на момент укладання цього договору, споживач зобов'язаний при відсутності засобів обліку води здійснювати оплату наданих виконавцем послуг за новими нормативами (нормами) споживання з дня їх введення в дію, без внесення змін до цього договору.

7. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на ____ років.

8. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.

9. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії   та водопостачання”  та  становить ________________ гривень на місяць.

Облік та порядок оплати послуг

10. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

11. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

12. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право  доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

13. Власник будівлі або його представник мають право  доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

14. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів комерційного обліку із зазначенням його мети та дати.

15. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. 

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

16. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла комерційного обліку, прийнятого виконавцем на абонентський облік.

У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.

17. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем на основі показань вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються споживачеві (його представникові) не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі. 

18. Зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється щомісяця виконавцем у присутності споживача або споживачем та надаються виконавцеві у строк ______________ одним  з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг, крім випадків, коли зняття показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань.

19. У разі недопущення виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань  або у разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань відповідного вузла обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

20. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається  на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води (у разі наявності).

21. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування (згідно п.4).

22. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном, з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12  місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги,   але не менш як 15 діб).

23. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі.  За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі ____________ відсотків, але не більш як 0,01  відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

25. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі _______ відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

26. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

27. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

28. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30  календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні.

29. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний звернутися до виконавця з відповідними документами для внесення змін   до договору.

Права та обов’язки сторін

30. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі,   не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

10) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого законодавством;

11) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

12) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі _____ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

13) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

14) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

16) розірвання договору за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

31. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі  та обладнання;

4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів комерційного обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;

8) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства,  у строки, встановлені договором;

9) допускати у своє житлове приміщення  виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення, не допускати порушення законних прав та інтересів учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності,  до експлуатації в осінньо-зимовий період;

12) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

13) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житла та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом   10  календарних днів з дня настання таких змін;

14) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

32. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

2) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;

5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

33. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій  із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини; 

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання    та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства  до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі __________ відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

15) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

16) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі _________ відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

Відповідальність сторін

34. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

35. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

36. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг;

ліквідації аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години  з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

37. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30  днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

38. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором.

Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом
(з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб ___________________________.

39. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

40. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про надання послуг.

41. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

42. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Порядок оформлення претензій

43. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

44. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

45. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

46. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

47. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

48. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Форс-мажорні обставини

49. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

50. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

51. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

 

Особливі умови та строк дії договору

52. Договір укладається строком на один рік. Керуючись ч.3 ст.631 ЦК України, Сторони домовилися, що умови даного договору застосовуються до відносин, які виникли між Сторонами з 01 січня 2020 року. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін   не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

53. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше  не передбачено договором.

54. Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

55. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій,   що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно   до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

56. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

57. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Інші умови

Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій
та інших надзвичайних ситуацій

Аварійно-диспетчерська служба КП "Камянський водоканал" ДОР"

+38 (0569) 55-42-01

+38 (0569) 55-42-02

+38 (093) 039-62-56

+38 (067) 563-46-13

Міська аварійна служба

+38 (067) 000-15-46

+38 (067) 010-15-46

Гаряча лінія КП "Камянський водоканал" ДОР"

 

+38 (067) 561-73-50

CALL-ЦЕНТР

 + 38 (0800) 211-555

Адреси та реквізити сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

СПОЖИВАЧ

 

КП "Камянський водоканал" ДОР"

 

51931, Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське

вул. Широка, 16

код  ЄДРПОУ  33855098

ІПН 338550904031

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Адреса

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Телефон____________________________________________

 

________________________________________

                                                                             

_______________________ /­­­______________ /                                   _____________________/ _______________________/

                      М.П.                                                                                                                                                                                                           (підпис)