Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП «Кам’янський водоканал» ДОР»

Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП «Кам’янський водоканал» ДОР»

Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

  1. За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до КП «Кам’янський водоканал» ДОР», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та  місця  скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП «Кам’янський водоканал» ДОР», який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує КП «Кам’янський водоканал» ДОР» за заявою споживача та за його кошти. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральну мережу водопостачання та водовідведення чи транзитну лінію, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживачу не нараховується плата за послуги КП «Кам’янський водоканал» ДОР». Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП «Кам’янський водоканал» ДОР».

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від’єднується безпосередньо від центральних мереж. 

Витрати, пов'язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п. 3.3 та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України – за вартість води (в діючих на момент порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 мс та дією її повним перерізом за час подачі води на добу, згідно графіку подачі води. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі КП «Кам’янський водоканал» ДОР», то відключення від мереж не проводиться.

 3.При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власності яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач отримує у КП «Кам’янський водоканал» ДОР» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земельних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або КП «Кам’янський водоканал» ДОР» за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та /чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами  водопостачання та /чи водовідведення; припинення щомісячної плати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 30-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж  водопостачання та /чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до централізованих мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП «Кам’янський водоканал» ДОР» оформляються актами:

  1. акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення;
  2. акт  про підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення;
  3. акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення.

За час, коли Споживач був від’єднаний від централізованих мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні питання вирішуються в судовому порядку. 

5. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та /чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП «Кам’янський водоканал» ДОР». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Розповісти: