Охорона праці
Дотримання правил безпеки - це забезпечення життя та здоров'я персоналу.

Головна мета в галузі охорони праці: Забезпечення стабільної роботи організації з урахуванням допустимих ризиків і визнання пріоритету життя та здоров'я працівників організації. Експлуатація енергетичного, вантажопідйомного, транспортного, котельного обладнання, технічних та технологічних трубопроводів, машин та механізмів вимагає від працівників відповідних професійних знань навичок та вмінь.

Розуміючи важливість питань охорони праці, їх багатогранність та специфічну спрямованість, на підприємстві створена та функціонує служба охорони праці, в складі якої працюють 3 спеціалісти з охорони праці та один з безпеки руху. Виходячи із завдань управління охороною праці на виробництві, основними функціональними обов'язками служби є організація та координація роботи зі створення здорових і безпечних умов праці, контроль за дотриманням працівниками підприємства нормативно-правових актів з охорони праці, розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на запобігання випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.

Характер виконуваних видів робіт передбачає високу ступінь травмо небезпеки, з метою попередження травматизму на підприємстві здійснюється триступеневий контроль за станом охорони праці в структурних підрозділах підприємства з проведенням аналізу результатів перевірки з представниками профкому на нарадах різних рівнів.

Організація контролю носить системний, своєчасний та плановий характер, що дозволяє оперативно отримувати об'єктивну та змістовну інформацію про ступінь відповідності об'єкта контролю вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.