Порядок встановлення

Порядок встановлення та приймання в експлуатацію вузлів обліку води в
будинках садибного типу та багатоквартирних будинках

 

Видачу технічних умов (вихідних даних, рекомендацій про типорозмір приладу обліку води, місце установки водомірного вузла), здійснює служба збуту КВП ДМР «Міськводоканал». на підставі заяви споживача.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 №332 затверджено «Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки», пунктом 16 якого передбачено, що засіб вимірювальної техніки має бути достатньо чутливим, а поріг чутливості - досить низьким для виконання поставленого завдання.

Розробку технічної документації, плану водопроводу та вузла обліку води здійснює спеціалізована організація, що має право на виконання даних робіт.

До складу технічної документації включаються видані КВП ДМР «Міськводоканал» вихідні дані.

Роботи з установлення засобів обліку води проводяться спеціалізованою організацією за рахунок коштів Споживача виключно на підставі проекту, погодженого зі службою збуту КВП ДМР «Міськводоканал».

Прилад обліку води встановлюється згідно технічних умов і паспорта приладу обліку для Споживачів, що мешкають в багатоквартирних будинках і погоджено проекту для споживачів, що мешкають у будинках садибного типу.

Вузол обліку води Споживача повинен бути розміщений в точці розмежування балансової належності (у місці підключення до централізованого вуличного водопроводу) на підставі вимог ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», згідно якого точкою розмежування є місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.

Пунктом 22-2 «Типового договору про надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, передбачено, що точкою розмежування, в якій здійснюється передача послуг водопостачання споживачеві в будинку садибного типу, є місце підключення системи водопостачання будинку до вуличної водопровідної мережі, або за узгодженням з КВП ДМР «Міськводоканал» в іншому місці.

 

Прийняття в експлуатацію вузлів обліку води здійснюється службою збуту КВП ДМР «Міськводоканал» протягом 7 днів на підставі письмової заяви споживача з наданням наступних документів:

  • копії паспорта приладу обліку води;
  • оригіналу акту виконаних робіт з монтажу вузла обліку води спеціалізованою організацією;
  • довідки про відсутність заборгованості перед Водоканалом на момент подачі заяви. Для отримання проводиться звірка про кількість зареєстрованих осіб та наявність поливної площі.

 

Перед прийняттям в експлуатацію приладу обліку на об'єкті представник Водоканалу зобов'язаний виконати наступні вимоги:

- провести обстеження об’єкту на наявність вводів, облік повинен здійснюватися по усім наявним водопровідним вводам;

- перевірити що усі водорозбірні точки підключені до приладу обліку (перевірити об’єкт на відсутність водопостачання при закритій ввідній запірній арматурі);

- у разі виявлення наявності безоблікового вводу абонентові необхідно відмовити в прийомі в експлуатацію водолічильника і скласти акт обстеження.

Після розгляду заяви представник Водоканалу здійснює обстеження вузла обліку води, перевірку відповідності виконаних робіт по встановленню лічильника.

За підсумками обстеження складається акт введення в експлуатацію вузла обліку води з опломбуванням приладу обліку води, фільтра, всіх з'єднань, або акт про відмову введення в експлуатацію вузла обліку води, у зв'язку з невиконанням умов технічної документації.

Споживач забезпечує захист приміщень, колодязів, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод і тому подібне, забезпечує вказані приміщення в належному стані, не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників Водоканалу, по службових посвідченнях, до засобів обліку і водопроводу Споживача.

В цілях виключення несанкціонованого відбору питної води Споживачами, пломбування приладів обліку води та запірної арматури робити так, щоб виключити демонтаж водолічильника та втручання в його рахунковий механізм без зриву пломби, а також виключивши можливість самовільного відкриття запірної арматури. Дріт пломби має бути встановлений з натягненням.

 

При проведенні пломбування приладів обліку необхідно виключити:

  • можливість демонтажу водолічильника без зриву пломб;
  • можливість самовільного відкриття запірної арматури без зриву пломб;
  • виключити гнучкі з'єднання на водопровідному вводі від точки підключення до водомірного вузла;
  • за наявності технічної можливості здійснювати опломбовування через технологічний отвір призначений для встановлення пломби держповірника під підпис.

 

З метою виключення несанкціонованого демонтажу водомірного вузла робити опломбовування від з'єднання ввідної запірної арматури встановленої до водолічильника - за потребою.

В подальшому плата за надані послуги вноситься Споживачем відповідно до показань засобів обліку на підставі платіжного документа (розрахункової книжки, платіжної квитанції тощо) з зазначенням в них поточних і попередніх показників.

Показання засобів обліку знімаються Споживачем щомісяця, п.14 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» №630 від 21.07.2005р.