Перелік посад за штатним розкладом
№ з/п Найменування структурних підрозділів та посад Кількість
штатних
одиниць
1 2 3
Керівництво
1 Генеральний директор 1
2 Перший заступник генерального директора 1
3 Директор технічний 1
4 Директор зі збуту 1
5 Директор з охорони праці 1
6 Директор з економіки 1
7 Директор з правових питань 1
8 Директор з безпеки фінансово-економічної 1
9 Заступник директора зі збуту 1
10 Заступник директора технічного 1
11 Головний енергетик 1
12 Головний економіст 1
13 Головний радник 1
14 Провідний інженер з метрології 1
15 Референт 1
РАЗОМ 15
Відділ кадрів
16 Начальник відділу кадрів 1
17 Менеджер з персоналу 1
18 Старший інспектор з кадрів 1
19 Інспектор з кадрів 1
РАЗОМ 4
Бухгалтерія
Бухгалтерія
20 Головний бухгалтер 1
21 Заступник головного бухгалтера 1
РАЗОМ 2
Фінансовий відділ
22 Бухгалтер 1 категорії 1
23 Економіст з фінансової роботи 1 категорії 1
24 Бухгалтер з податкового обліку 1 категорії 1
25 Економіст з фінансової роботи 2 категорії 1
26 Касир 3
РАЗОМ 7
Розрахунковий відділ
27 Старший бухгалтер з розрахунку заробітної плати 1
28 Бухгалтер з розрахунку заробітної плати 1 категорії 1
РАЗОМ 2
Матеріальний відділ
29 Старший бухгалтер з матеріального обліку 1
30 Бухгалтер 1 категорії 1
31 Бухгалтер 1
РАЗОМ 3
Виробничий відділ
32 Бухгалтер по розрахунках з юридичними особами 1 категорії 1
33 Бухгалтер з промисловості 2 категорії 1
РАЗОМ 2
РАЗОМ 16
Відділ матеріально-технічного постачання
34 Начальник відділу матеріально-технічного постачання 1
35 Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання 1
36 Інженер 1
РАЗОМ 3
Виробничо-технічний відділ
37 Начальник відділу 1
38 Заступник начальника відділу 1
39 Інженер з проектно-кошторисної роботи 1 категорії 1
40 Інженер з ведення проектних робіт 2 категорії 1
41 Інженер 2 категорії 2
42 Інженер з проектно-кошторисної роботи 2 категорії 1
РАЗОМ 7
Дільниця з експлуатації мереж водопроводу
43 Начальник дільниці 1
44 Заступник начальника дільниці 1
45 Майстер водопроводу 10
46 Інженер 1
РАЗОМ 13
Дільниця з експлуатації мереж каналізації
47 Начальник дільниці 1
48 Заступник начальника дільниці 1
49 Майстер каналізації 6
50 Інженер 1
51 Технік 1
РАЗОМ 10
Дільниця з експлуатації водопровідних насосних станцій
52 Начальник дільниці 1
53 Старший майстер 1
54 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
55 Майстер 1
РАЗОМ 4
Дільниця з експлуатації каналізаційних насосних станцій
56 Начальник дільниці 1
57 Заступник начальника дільниці 1
58 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
59 Майстер 2
РАЗОМ 5
Автотранспортний цех
60 Начальник цеху 1
61 Заступник начальника цеху 1
62 Механік з випуску автомобілів 1 категорії 2
63 Інженер 1
64 Диспетчер 1
65 Сестра медична 2
РАЗОМ 8
Цех з експлуатації та ремонту електрообладнання
66 Начальник цеху 1
67 Провідний інженер 1
68 Майстер 2
69 Інженер 1 категорії 1
70 Майстер електротехнічної лабораторії 1
71 Інженер-енергетик 2 категорії 1
РАЗОМ 7
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
72 Начальник виробничої лабораторії 1
РАЗОМ 1
Група з контролю якості питної води
73 Інженер з якості питної води 1 категорії 1
74 Бактеріолог 2 категорії 1
75 Хімік 2 категорії 1
РАЗОМ 3
Група з контролю стічних вод
76 Інженер з якості очищення стічних вод 1 категорії 1
77 Бактеріолог 2 категорії 1
78 Хімік 2 категорії 1
РАЗОМ 3
РАЗОМ 7
Дільниця з благоустрою
79 Начальник дільниці 1
80 Майстер 2
РАЗОМ 3
База відпочинку
81 Головний адміністратор 1
82 Касир 1
РАЗОМ 2
Група з монтажу мереж, систем, приладів обліку та трубопроводів дільниці з експлуатації мереж водопр
83 Майстер 1
РАЗОМ 1
Центральний матеріальний склад
84 Завідувач центрального складу 1
РАЗОМ 1
Група з обслуговування багатоквартирних будинків
85 Інженер з населення 2
РАЗОМ 2
Інспекція з контролю за водокористуванням
86 Начальник інспекції 1
87 Інженер 1 категорії 1
88 Інженер 3
РАЗОМ 5
Відділ з реалізації послуг населенню
89 Начальник відділу 1
90 Провідний інженер з населення 1
91 Інженер з населення 1 категорії 1
92 Інженер з населення 1
93 Діловод 1
РАЗОМ 5
Відділ з реалізації послуг юридичним особам
94 Начальник відділу 1
95 Провідний інженер з промисловості 1
96 Провідний інженер з укладання договорів 2
97 Інженер з промисловості 1 категорії 1
РАЗОМ 5
Відділ охорони праці
98 Начальник відділу охорони праці 1
99 Інженер 1 категорії 2
РАЗОМ 3
Відділ інформаційно-технічної підтримки
100 Начальник відділу 1
101 Провідний програміст прикладний 1
102 Провідний інженер-програміст 1
103 Фахівець з інформаційних технологій 2 категорії 1
104 Програміст 2 категорії 1
105 Програміст прикладний 2 категорії 1
106 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 2 категорії 1
107 Адміністратор системи 2 категорії 1
108 Фахівець з інформаційних технологій 1
РАЗОМ 9
Відділ діловодства
109 Начальник відділу 1
110 Фахівець з діловодства 2
РАЗОМ 3
Інспекція з  промислового водовідведення
111 Начальник інспекції 1
112 Інженер 1 категорії 2
113 Інженер 2
РАЗОМ 5
Відділ з господарського обслуговування
114 Начальник господарського відділу 1
115 Фахівець 1
РАЗОМ 2
Відділ КВПіА
116 Начальник відділу 1
117 Майстер з експлуатації та ремонту засобів КВПіА 1
118 Інженер 1
РАЗОМ 3
Аварійно-диспетчерський відділ
119 Начальник відділу 1
120 Диспетчер 5
РАЗОМ 6
Відділ публічних закупівель
121 Начальник відділу 1
122 Провідний юрисконсульт 1
123 Інженер 1 категорії 1
РАЗОМ 3
Дільниця допоміжного обслуговування підрозділів
124 Начальник дільниці 1
РАЗОМ 1
Відділ із зв'язків з громадськістю
125 Начальник відділу  зв'язків з громадськістю 1
126 Інженер 1 категорії 1
127 Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 1
РАЗОМ 3
Відділ екологічного та технологічного контролю
128 Начальник відділу 1
129 Провідний інженер-технолог 1
130 Провідний інженер з охорони навколишнього середовища 1
131 Інженер-технолог 2
РАЗОМ 5
Бюро перепусток
132 Завідувач бюро перепусток 1
РАЗОМ 1
Відділ з інформаційної безпеки
133 Начальник відділу 1
134 Провідний адміністратор системи 1
135 Менеджер систем з інформаційної безпеки 1
РАЗОМ 3
Комплекс з експлуатації очисних споруд каналізації
136 Начальник очисних споруд 1
137 Заступник начальника очисних споруд 1
138 Провідний інженер 1
139 Провідний інженер-технолог 1
140 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
141 Майстер зміни 6
РАЗОМ 11
Юридичний відділ
142 Начальник юридичного відділу 1
143 Провідний юрисконсульт 2
144 Юрисконсульт 1 категорії 2
145 Юрисконсульт 1
РАЗОМ 6
Оперативний відділ
146 Начальник оперативного відділу з питань цивільного захисту 1
РАЗОМ 1
Сектор з паспортизації мереж водопроводу та каналізації
147 Начальник сектору 1
148 Інженер 2 категорії 1
149 Інженер з паспортизації мереж 2 категорії 2
150 Інженер 2
РАЗОМ 6
Відділ внутрішнього контролю
151 Начальник відділу 1
152 Заступник начальника відділу 1
153 Провідний інженер 2
154 Інженер 5
РАЗОМ 9
Відділ з обслуговування приладів обліку
155 Начальник відділу 1
РАЗОМ 1
Відділ економіки та праці
156 Начальник відділу 1
157 Провідний економіст з праці 1
158 Провідний економіст 3
159 Економіст 1 категорії 1
РАЗОМ 6
  Всього за штатним розписом 210

 


 

№ з/п Найменування структурних підрозділів та посад Розряд, клас (категорія) кваліфікації Кількість
штатних
одиниць
1 2 3 4
Аварійно-диспетчерський відділ
1 Оператор диспетчерської служби - 3
РАЗОМ Х 3
Автотранспортний цех
2 Машиніст екскаватора одноковшового (ЕО-3323А V-0,65 м3) 6 розряд 1
3 Машиніст екскаватора одноковшового (Hyundai Robex 180W-9S V-0.65 м3) 5 розряд 1
4 Тракторист ЮМЗ-6 5 розряд 1
5 Машиніст екскаватора одноковшового (Хюндай V-0.25 м3) 5 розряд 2
6 Машиніст крана автомобільного (ЗІЛ-133 ГЯ 10т) 5 розряд 2
7 Машиніст екскаватора одноковшового (ЕО-2621 V-0.25 м3) 5 розряд 7
8 Машиніст екскаватора одноковшового (АТЕК-999 V-0.25 м3) 5 розряд 2
9 Машиніст екскаватора одноковшового з гідромолотом  (ЕО-2621 V-0.25 м3) 5 розряд 4
10 Тракторист СУФ-04 5 розряд 1
11 Водій автотранспортних засобів ( КАМАЗ-53213 КО-504 13,5т)   2
12 Водій автотранспортних засобів (КРАЗ-6510 , 12т самоскид)   1
13 Водій автотранспортних засобів (ЗІЛ-431, 6,4т мулосос)   1
14 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
15 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5 розряд 1
16 Електрогазозварник 5 розряд 1
17 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряд 1
18 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряд 3
19 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ- 3307, 4,5т авар)   13
20 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ-53, 4т авар)   4
21 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 3307, 4,5т цистерна)   1
22 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ-53, 4т автовишка)   1
23 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ-53, 4т сміттєвоз)   1
24 Водій автотранспортних засобів ( БАЗ Т713.28, 4,25т авар)   4
25 Водій автотранспортних засобів (ЗІЛ-130, 5,6т борт)   1
26 Водій автотранспортних засобів (ЛАЗ-695 9,2м автобус)   2
27 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ-52, 2,5т авар)   7
28 Водій автотранспортних засобів( ГАЗ- 2705 "Газель" 5,5м)   4
29 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 32213 мікроавтобус 5,5м)   2
30 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 33023 5,6 м) 3 розряд 2
31 Водій автотранспортних засобів (Mersedes benz з електролабораторією 4,76м)   1
32 Водій  автотранспортних засобів (НІССАН) - 1
33 Водій автотранспортних засобів (ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ) - 1
34 Водій автотранспортних засобів ("Волга" ГАЗ 3110, 2,5л) - 1
35 Водій автотранспортних засобів (УАЗ-469Б 2,4 л) - 1
36 Двірник - 1
37 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 1
38 Водій автотранспортних засобів (ЗАЗ SENS 1,3 л) - 2
39 Водій автотранспортних засобів (Шевроле Авео 1,4 л) - 1
40 Водій автотранспортних засобів (ВАЗ-2104 "Жигулі") - 1
РАЗОМ Х 85
База відпочинку
41 Підсобний робітник - 1
42 Прибиральник службових приміщень - 1
РАЗОМ Х 2
Бюро перепусток
43 Черговий бюро перепусток - 6
РАЗОМ Х 6
Відділ з господарського обслуговування
44 Двірник - 3
45 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 3
46 Прибиральник службових приміщень - 8
47 Слюсар-ремонтник 5 розряд 1
48 Робітник виробничих лазень - 4
49 Садівник - 1
50 Озеленювач 3 розряд 1
РАЗОМ Х 21
Відділ з інформаційної безпеки
51 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
РАЗОМ Х 1
Відділ з обслуговування приладів обліку
52 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 2
53 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряд 2
РАЗОМ Х 4
Відділ з реалізації послуг населенню
54 Контролер водопровідного господарства - 46
РАЗОМ Х 46
Відділ з реалізації послуг юридичним особам
55 Контролер водопровідного господарства - 5
РАЗОМ Х 5
Відділ інформаційно-технічної підтримки
56 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 7
РАЗОМ Х 7
Відділ КВПіА
57 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряд 5
58 Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4 розряд 1
РАЗОМ Х 6
Відділ обробки інформації (call-центр)
59 Старший оператор інформаційно-комунікаційних мереж - 1
60 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж - 5
РАЗОМ Х 6
Відділ публічних закупівель
61 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 2
РАЗОМ Х 2
Група з монтажу мереж, систем, приладів обліку та трубопроводів дільниці з експлуатації мереж водопр
62 Електрогазозварник 5 розряд 1
63 Слюсар-ремонтник 4 розряд 3
64 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряд 3
65 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5 розряд 1
РАЗОМ Х 8
Група з обслуговування багатоквартирних будинків
66 Контролер водопровідного господарства - 33
РАЗОМ Х 33
Дільниця допоміжного обслуговування підрозділів
67 Електрогазозварник 5 розряд 1
68 Слюсар-ремонтник 5 розряд 6
69 Токар 5 розряд 1
70 Токар 6 розряд 1
71 Тесляр 5 розряд 1
72 Столяр 5 розряд 1
73 Коваль ручного кування 5 розряд 1
74 Розподілювач робіт 4 розряд 1
75 Фрезерувальник 3 розряд 1
РАЗОМ Х 14
Дільниця з благоустрою
76 Бетоняр 4 розряд 6
77 Бетоняр 5 розряд 2
РАЗОМ Х 8
Дільниця з експлуатації водопровідних насосних станцій
78 Електрогазозварник 5 розряд 1
79 Двірник - 2
80 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 2
81 Підсобний робітник - 1
82 Слюсар-ремонтник 4 розряд 4
83 Слюсар-ремонтник 5 розряд 5
84 Оператор хлораторної установки 4 розряд 5
85 Машиніст насосних установок водопровода 2 розряд 3
86 Машиніст насосних установок водопровода 3 розряд 11
РАЗОМ Х 34
Дільниця з експлуатації каналізаційних насосних станцій
87 Електрогазозварник 5 розряд 1
88 Слюсар-ремонтник 4 розряд 4
89 Слюсар-ремонтник 5 розряд 9
90 Розподілювач робіт 4 розряд 1
91 Комірник - 1
92 Машиніст насосних установок каналізації 2 розряд 82
93 Машиніст насосних установок каналізації 3 розряд 29
РАЗОМ Х 127
Дільниця з експлуатації мереж водопроводу
94 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
95 Електрогазозварник 5 розряд 9
96 Комірник - 1
97 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4 розряд 27
98 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 5 розряд 20
99 Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3 розряд 6
РАЗОМ Х 64
Дільниця з експлуатації мереж каналізації
100 Електрогазозварник 5 розряд 4
101 Розподілювач робіт 4 розряд 1
102 Комірник - 1
103 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4 розряд 13
104 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 5 розряд 24
105 Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3 розряд 5
РАЗОМ Х 48
Комплекс з експлуатації очисних споруд каналізації
106 Тракторист ЮМЗ-6 - 1
107 Електрогазозварник 5 розряд 1
108 Двірник - 2
109 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 5
110 Підсобний робітник - 2
111 Прибиральник службових приміщень - 2
112 Слюсар-ремонтник 4 розряд 9
113 Слюсар-ремонтник 5 розряд 10
114 Токар 5 розряд 1
115 Розподілювач робіт 4 розряд 2
116 Оператор хлораторної установки 4 розряд 10
117 Машиніст бульдозера (ДТ-75) - 1
118 Оператор котельні 3 розряд 4
119 Оператор на решітці 3 розряд 10
120 Машиніст насосних установок очисних споруд 2 розряд 5
121 Машиніст насосних установок очисних споруд 3 розряд 10
122 Оператор на аеротенках 3 розряд 9
123 Оператор на відстійниках первинних 3 розряд 5
124 Машиніст компресорних установок 3 розряд 10
125 Оператор на мулових майданчиках 2 розряд 5
126 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 2 розряд 2
127 Оператор на пісколовках та жироловках 2 розряд 4
РАЗОМ Х 110
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
Група з контролю стічних вод
128 Лаборант хімічного аналізу 3 розряд 10
129 Лаборант хімічного аналізу 4 розряд 1
130 Лаборант хімічного аналізу 5 розряд 1
131 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3 розряд 1
132 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4 розряд 1
133 Пробовідбірник 1 розряд 3
РАЗОМ Х 17
Група з контролю якості питної води
134 Лаборант хімічного аналізу 2 розряд 4
135 Лаборант хімічного аналізу 3 розряд 1
136 Лаборант хімічного аналізу 4 розряд 3
137 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3 розряд 1
138 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4 розряд 2
139 Пробовідбірник 1 розряд 2
РАЗОМ Х 13
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
140 Комірник - 1
РАЗОМ Х 1
РАЗОМ Х 31
Центральний матеріальний склад
141 Комірник - 2
РАЗОМ Х 2
Цех з експлуатації та ремонту електрообладнання
142 Розподілювач робіт 4 розряд 1
143 Оператор котельні 3 розряд 5
144 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряд 1
145 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряд 4
146 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряд 12
147 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряд 11
148 Електромонтер з випробувань та вимірювань 5 розряд 1
149 Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5 розряд 1
РАЗОМ Х 36
  Всього за штатним розписом робітників Х 709