Перелік посад за штатним розкладом
№ з/п Найменування структурних підрозділів та посад Кількість
штатних
одиниць
1 2 3
Керівництво
1 Генеральний директор 1
2 Перший заступник генерального директора 1
3 Директор технічний 1
4 Директор зі збуту 1
5 Директор з охорони праці 1
6 Директор з економіки 1
7 Директор з правових питань 1
8 Директор з безпеки фінансово-економічної 1
9 Заступник директора зі збуту 1
10 Заступник директора технічного 1
11 Головний енергетик 1
12 Головний радник 1
13 Провідний інженер з метрології 1
14 Референт 1
РАЗОМ 14
Відділ кадрів
15 Начальник відділу кадрів 1
16 Менеджер з персоналу 1
17 Старший інспектор з кадрів 1
18 Інспектор з кадрів 1
РАЗОМ 4
Бухгалтерія
Бухгалтерія
19 Головний бухгалтер 1
20 Заступник головного бухгалтера 1
РАЗОМ 2
Фінансовий відділ
21 Бухгалтер 1 категорії 1
22 Економіст з фінансової роботи 1 категорії 1
23 Бухгалтер з податкового обліку 1 категорії 1
24 Економіст з фінансової роботи 2 категорії 1
25 Касир 3
РАЗОМ 7
Розрахунковий відділ
26 Старший бухгалтер з розрахунку заробітної плати 1
27 Бухгалтер з розрахунку заробітної плати 1 категорії 1
РАЗОМ 2
Матеріальний відділ
28 Старший бухгалтер з матеріального обліку 1
29 Бухгалтер 1 категорії 1
30 Бухгалтер 1
РАЗОМ 3
Виробничий відділ
31 Бухгалтер по розрахунках з юридичними особами 1 категорії 1
32 Бухгалтер з промисловості 2 категорії 1
РАЗОМ 2
РАЗОМ 16
Відділ матеріально-технічного постачання
33 Начальник відділу матеріально-технічного постачання 1
34 Заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання 1
35 Інженер 1
РАЗОМ 3
Виробничо-технічний відділ
36 Начальник відділу 1
37 Інженер з проектно-кошторисної роботи 1 категорії 1
38 Інженер з ведення проектних робіт 2 категорії 1
39 Інженер 2 категорії 2
40 Інженер з проектно-кошторисної роботи 2 категорії 1
41 Інженер з паспортизації мереж 2 категорії 2
РАЗОМ 8
Дільниця з експлуатації мереж водопроводу
42 Начальник дільниці 1
43 Заступник начальника дільниці 1
44 Майстер водопроводу 9
45 Інженер 1
РАЗОМ 12
Дільниця з експлуатації мереж каналізації
46 Начальник дільниці 1
47 Заступник начальника дільниці 1
48 Майстер каналізації 6
49 Інженер 1
50 Технік 1
РАЗОМ 10
Дільниця з експлуатації водопровідних насосних станцій
51 Начальник дільниці 1
52 Старший майстер 1
53 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
54 Майстер 1
РАЗОМ 4
Дільниця з експлуатації каналізаційних насосних станцій
55 Начальник дільниці 1
56 Заступник начальника дільниці 1
57 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
58 Майстер 2
РАЗОМ 5
Автотранспортний цех
59 Начальник цеху 1
60 Заступник начальника цеху 1
61 Механік з випуску автомобілів 1 категорії 2
62 Інженер 1
63 Диспетчер 1
64 Сестра медична 2
РАЗОМ 8
Цех з експлуатації та ремонту електрообладнання
65 Начальник цеху 1
66 Провідний інженер 1
67 Майстер 2
68 Інженер 1 категорії 1
69 Майстер електротехнічної лабораторії 1
70 Інженер-енергетик 2 категорії 1
РАЗОМ 7
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
71 Начальник виробничої лабораторії 1
РАЗОМ 1
Група з контролю якості питної води
72 Інженер з якості питної води 1 категорії 1
73 Бактеріолог 2 категорії 1
74 Хімік 2 категорії 1
РАЗОМ 3
Група з контролю стічних вод
75 Інженер з якості очищення стічних вод 1 категорії 1
76 Бактеріолог 2 категорії 1
77 Хімік 2 категорії 1
РАЗОМ 3
РАЗОМ 7
Дільниця з благоустрою
78 Начальник дільниці 1
79 Майстер 2
РАЗОМ 3
База відпочинку
80 Головний адміністратор 1
81 Касир 1
РАЗОМ 2
Група з монтажу мереж, систем, приладів обліку та трубопроводів дільниці з експлуатації мереж водопр
82 Майстер 1
РАЗОМ 1
Центральний матеріальний склад
83 Завідувач центрального складу 1
РАЗОМ 1
Група з обслуговування багатоквартирних будинків
84 Інженер з населення 2
РАЗОМ 2
Інспекція з контролю за водокористуванням
85 Начальник інспекції 1
86 Інженер 1 категорії 1
87 Інженер 2 категорії 1
88 Інженер 5
РАЗОМ 8
Відділ з реалізації послуг населенню
89 Начальник відділу 1
90 Провідний інженер з населення 1
91 Інженер з населення 1 категорії 1
92 Інженер-консультант 1 категорії 1
93 Інженер з населення 1
94 Діловод 1
РАЗОМ 6
Відділ з реалізації послуг юридичним особам
95 Начальник відділу 1
96 Провідний інженер з промисловості 1
97 Провідний інженер з укладання договорів 2
98 Інженер з промисловості 1 категорії 1
РАЗОМ 5
Відділ охорони праці
99 Начальник відділу охорони праці 1
100 Інженер 1 категорії 2
РАЗОМ 3
Відділ інформаційно-технічної підтримки
101 Начальник відділу 1
102 Провідний програміст прикладний 1
103 Провідний інженер-програміст 1
104 Адміністратор системи 2 категорії 1
105 Фахівець з інформаційних технологій 2 категорії 1
106 Програміст 2 категорії 1
107 Програміст прикладний 2 категорії 1
108 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 2 категорії 1
109 Фахівець з інформаційних технологій 1
РАЗОМ 9
Відділ діловодства
110 Начальник відділу 1
111 Фахівець з діловодства 2
РАЗОМ 3
Інспекція з  промислового водовідведення
112 Начальник інспекції 1
113 Інженер 1 категорії 2
114 Інженер 2
РАЗОМ 5
Відділ з господарського обслуговування
115 Начальник господарського відділу 1
РАЗОМ 1
Відділ КВПіА
116 Начальник відділу 1
117 Майстер з експлуатації та ремонту засобів КВПіА 1
РАЗОМ 2
Аварійно-диспетчерський відділ
118 Начальник відділу 1
119 Диспетчер 5
РАЗОМ 6
Відділ публічних закупівель
120 Начальник відділу 1
121 Провідний юрисконсульт 1
122 Інженер 1 категорії 1
РАЗОМ 3
Дільниця допоміжного обслуговування підрозділів
123 Начальник дільниці 1
РАЗОМ 1
Відділ із зв'язків з громадськістю
124 Начальник відділу  зв'язків з громадськістю 1
125 Інженер 1 категорії 1
РАЗОМ 2
Відділ екологічного та технологічного контролю
126 Начальник відділу 1
127 Провідний інженер-технолог 1
128 Провідний інженер з охорони навколишнього середовища 1
129 Інженер-технолог 1
РАЗОМ 4
Бюро перепусток
130 Завідувач бюро перепусток 1
РАЗОМ 1
Відділ з інформаційної безпеки
131 Начальник відділу 1
132 Провідний адміністратор системи 1
133 Менеджер систем з інформаційної безпеки 1
РАЗОМ 3
Комплекс з експлуатації очисних споруд каналізації
134 Начальник очисних споруд 1
135 Заступник начальника очисних споруд 1
136 Провідний інженер 1
137 Провідний інженер-технолог 1
138 Інженер-механік груповий 1 категорії 1
139 Майстер зміни 6
РАЗОМ 11
Юридичний відділ
140 Начальник юридичного відділу 1
141 Провідний юрисконсульт 2
142 Юрисконсульт 1 категорії 2
143 Юрисконсульт 2
РАЗОМ 7
Оперативний відділ
144 Начальник оперативного відділу з питань цивільного захисту 1
РАЗОМ 1
Сектор з паспортизації мереж водопроводу та каналізації
145 Начальник сектору 1
146 Інженер 2 категорії 1
147 Інженер з паспортизації мереж 2 категорії 2
148 Інженер 2
РАЗОМ 6
Відділ внутрішнього контролю
149 Начальник відділу 1
150 Заступник начальника відділу 1
151 Провідний інженер 2
152 Інженер 3
РАЗОМ 7
Відділ з обслуговування приладів обліку
153 Начальник відділу 1
РАЗОМ 1
Відділ економіки та праці
154 Начальник відділу 1
155 Провідний економіст з праці 1
156 Провідний економіст 3
157 Економіст 1 категорії 1
РАЗОМ 6
  Всього за штатним розписом 208

 


 

№ з/п Найменування структурних підрозділів та посад Розряд, клас (категорія) кваліфікації Кількість
штатних
одиниць
1 2 3 4
Аварійно-диспетчерський відділ
1 Оператор диспетчерської служби - 3
РАЗОМ Х 3
Автотранспортний цех
2 Машиніст екскаватора одноковшового (ЕО-3323А V-0,65 м3) 6 розряд 1
3 Машиніст екскаватора одноковшового (Hyundai Robex 180W-9S V-0.65 м3) 6 розряд 1
4 Машиніст екскаватора одноковшового (ХТ870 V-0.3 м3) 5 розряд 2
5 Тракторист СУФ-04 5 розряд 1
6 Тракторист ЮМЗ-6 5 розряд 1
7 Машиніст екскаватора одноковшового (Хюндай V-0.25 м3) 5 розряд 2
8 Машиніст крана автомобільного (ЗІЛ-133 ГЯ 10т) 5 розряд 2
9 Машиніст екскаватора одноковшового (ЕО-2621 V-0.25 м3) 5 розряд 7
10 Машиніст екскаватора одноковшового (АТЕК-999 V-0.25 м3) 5 розряд 2
11 Машиніст екскаватора одноковшового з гідромолотом  (ЕО-2621 V-0.25 м3) 5 розряд 4
12 Водій автотранспортних засобів ( Ford Cargo 1833 DC 18т) - 2
13 Водій автотранспортних засобів ( КАМАЗ-53213 КО-504 13,5т) - 2
14 Водій автотранспортних засобів (КРАЗ-6510 , 12т самоскид) - 1
15 Водій автотранспортних засобів (ЗІЛ-431, 6,4т мулосос) - 1
16 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
17 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 5 розряд 1
18 Електрогазозварник 5 розряд 1
19 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряд 1
20 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряд 3
21 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ- 3307, 4,5т авар) - 13
22 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ-53, 4т авар) - 4
23 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 3307, 4,5т цистерна) - 1
24 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ-53, 4т автовишка) - 1
25 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ-53, 4т сміттєвоз) - 1
26 Водій автотранспортних засобів ( БАЗ Т713.28, 4,25т авар) - 4
27 Водій автотранспортних засобів (ЗІЛ-130, 5,6т борт) - 1
28 Водій автотранспортних засобів (ЛАЗ-695 9,2м автобус) - 2
29 Водій автотранспортних засобів (ГАЗ-52, 2,5т авар) - 7
30 Водій автотранспортних засобів( ГАЗ- 2705 "Газель" 5,5м) - 4
31 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 32213 мікроавтобус 5,5м) - 2
32 Водій автотранспортних засобів ( ГАЗ- 33023 5,6 м) - 2
33 Водій автотранспортних засобів (Mersedes benz з електролабораторією 4,76м) - 1
34 Водій  автотранспортних засобів (НІССАН) - 1
35 Водій автотранспортних засобів (ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ) - 1
36 Водій автотранспортних засобів ("Волга" ГАЗ 3110, 2,5л) - 1
37 Водій автотранспортних засобів (УАЗ-469Б 2,4 л) - 1
38 Двірник - 1
39 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 1
40 Водій автотранспортних засобів (ЗАЗ SENS 1,3 л) - 2
41 Водій автотранспортних засобів (Шевроле Авео 1,4 л) - 1
42 Водій автотранспортних засобів (ВАЗ-2104 "Жигулі") - 1
РАЗОМ Х 89
База відпочинку
43 Підсобний робітник - 1
44 Прибиральник службових приміщень - 1
РАЗОМ Х 2
Бюро перепусток
45 Черговий бюро перепусток - 6
РАЗОМ Х 6
Відділ з господарського обслуговування
46 Двірник - 3
47 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 3
48 Прибиральник службових приміщень - 8
49 Комірник - 1
50 Слюсар-ремонтник 5 розряд 1
51 Робітник виробничих лазень - 4
52 Садівник - 1
53 Озеленювач 3 розряд 1
РАЗОМ Х 22
Відділ з інформаційної безпеки
54 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
РАЗОМ Х 1
Відділ з обслуговування приладів обліку
55 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 2
56 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряд 2
РАЗОМ Х 4
Відділ з реалізації послуг населенню
57 Контролер водопровідного господарства - 43
РАЗОМ Х 43
Відділ з реалізації послуг юридичним особам
58 Контролер водопровідного господарства - 8
РАЗОМ Х 8
Відділ інформаційно-технічної підтримки
59 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 5
РАЗОМ Х 5
Відділ КВПіА
60 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряд 5
61 Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 4 розряд 1
РАЗОМ Х 6
Відділ обробки інформації (call-центр)
62 Старший оператор інформаційно-комунікаційних мереж - 1
63 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж - 5
РАЗОМ Х 6
Відділ публічних закупівель
64 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 2
РАЗОМ Х 2
Група з монтажу мереж, систем, приладів обліку та трубопроводів дільниці з експлуатації мереж водопр
65 Електрогазозварник 5 розряд 1
66 Слюсар-ремонтник 4 розряд 3
67 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряд 3
68 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5 розряд 1
РАЗОМ Х 8
Група з обслуговування багатоквартирних будинків
69 Контролер водопровідного господарства - 33
РАЗОМ Х 33
Дільниця допоміжного обслуговування підрозділів
70 Електрогазозварник 5 розряд 1
71 Слюсар-ремонтник 5 розряд 6
72 Токар 5 розряд 1
73 Токар 6 розряд 1
74 Столяр 5 розряд 1
75 Тесляр 5 розряд 1
76 Коваль ручного кування 5 розряд 1
77 Розподілювач робіт 4 розряд 1
78 Фрезерувальник 3 розряд 1
РАЗОМ Х 14
Дільниця з благоустрою
79 Бетоняр 4 розряд 6
80 Бетоняр 5 розряд 2
РАЗОМ Х 8
Дільниця з експлуатації водопровідних насосних станцій
81 Електрогазозварник 5 розряд 1
82 Двірник - 2
83 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 2
84 Підсобний робітник - 1
85 Слюсар-ремонтник 4 розряд 4
86 Слюсар-ремонтник 5 розряд 5
87 Оператор хлораторної установки 4 розряд 5
88 Машиніст насосних установок водопровода 2 розряд 3
89 Машиніст насосних установок водопровода 3 розряд 11
РАЗОМ Х 34
Дільниця з експлуатації каналізаційних насосних станцій
90 Електрогазозварник 5 розряд 1
91 Комірник - 1
92 Слюсар-ремонтник 4 розряд 4
93 Слюсар-ремонтник 5 розряд 9
94 Розподілювач робіт 4 розряд 1
95 Машиніст насосних установок каналізації 2 розряд 82
96 Машиніст насосних установок каналізації 3 розряд 29
РАЗОМ Х 127
Дільниця з експлуатації мереж водопроводу
97 Оператор з уведення  даних в ЕОМ - 1
98 Електрогазозварник 5 розряд 9
99 Комірник - 1
100 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4 розряд 27
101 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 5 розряд 20
102 Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3 розряд 6
РАЗОМ Х 64
Дільниця з експлуатації мереж каналізації
103 Електрогазозварник 5 розряд 4
104 Комірник - 1
105 Розподілювач робіт 4 розряд 1
106 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 4 розряд 13
107 Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 5 розряд 24
108 Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3 розряд 5
РАЗОМ Х 48
Комплекс з експлуатації очисних споруд каналізації
109 Тракторист ЮМЗ-6 - 1
110 Електрогазозварник 5 розряд 1
111 Двірник - 2
112 Прибиральник службових приміщень та санвузлів - 5
113 Підсобний робітник - 1
114 Слюсар-ремонтник 4 розряд 9
115 Слюсар-ремонтник 5 розряд 10
116 Токар 5 розряд 1
117 Розподілювач робіт 4 розряд 2
118 Оператор хлораторної установки 4 розряд 10
119 Машиніст бульдозера (ДТ-75) - 1
120 Оператор котельні 3 розряд 4
121 Машиніст компресорних установок 3 розряд 10
122 Оператор на решітці 3 розряд 10
123 Машиніст насосних установок очисних споруд 2 розряд 5
124 Машиніст насосних установок очисних споруд 3 розряд 10
125 Оператор на аеротенках 3 розряд 9
126 Оператор на відстійниках первинних 3 розряд 5
127 Оператор на мулових майданчиках 2 розряд 5
128 Машиніст із прання та ремонту спецодягу 2 розряд 2
129 Оператор на пісколовках та жироловках 2 розряд 4
РАЗОМ Х 107
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
Група з контролю стічних вод
130 Лаборант хімічного аналізу 3 розряд 10
131 Лаборант хімічного аналізу 4 розряд 1
132 Лаборант хімічного аналізу 5 розряд 1
133 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3 розряд 1
134 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4 розряд 1
135 Пробовідбірник 1 розряд 3
РАЗОМ Х 17
Група з контролю якості питної води
136 Лаборант хімічного аналізу 2 розряд 4
137 Лаборант хімічного аналізу 3 розряд 1
138 Лаборант хімічного аналізу 4 розряд 3
139 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3 розряд 1
140 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4 розряд 2
141 Пробовідбірник 1 розряд 2
РАЗОМ Х 13
Лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод
142 Комірник - 1
РАЗОМ Х 1
РАЗОМ Х 31
Центральний матеріальний склад
143 Комірник - 2
РАЗОМ Х 2
Цех з експлуатації та ремонту електрообладнання
144 Розподілювач робіт 4 розряд 1
145 Оператор котельні 3 розряд 5
146 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряд 1
147 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряд 4
148 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряд 12
149 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряд 11
150 Електромонтер з випробувань та вимірювань 5 розряд 1
151 Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5 розряд 1
РАЗОМ Х 36
  Всього за штатним розписом робітників Х 709