Формування розміру винагороди керівника

Структура, принцип формування розміру винагороди керівника та додаткові блага

Умови оплати праці Керівника визначаються відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови
і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Розмір посадового окладу Керівника встановлюється залежно
від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості
за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з показниками для визначення розміру посадового окладу.

Остаточний коефіцієнт розміру посадового окладу в залежності
від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості Керівника визначають керівник виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство, та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків, які обов’язково погоджують розрахунок посадового окладу.

 Посадовий оклад Керівника змінюється відповідно до змін умов оплати праці згідно з чинним законодавством України шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

- премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників;

- премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників;

- винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку.

 

У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.