Опис істотних передбачуваних факторів ризику

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

 

            Найбільш істотними факторами ризику, що впливають на результати діяльності Кам'янське ВКГ КП ДОР "Аульський водовід", є недосконала нормативна та законодавча база, а саме:

 

            1. Розбіжність у термінах зміни цін на ресурси та введенням в дію тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміна протягом строку дії тарифів вартості окремих складових структури тарифів, з причин, які не залежать від підприємства.

            Збільшення розміру мінімальної заробітної плати, ставок податків та зборів, підвищення вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів призводить до недоотримання доходів та, відповідно, до недостатності обігових коштів підприємства. Як наслідок, утворюється та зростає заборгованість підприємства зі сплати поточних зобов’язань.

            2. Несвоєчасне відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню, а також організаціям та установам, що фінансуються з державного та\або місцевих бюджетів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) тарифам, що затверджувались та/або погоджувались органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

            Законом України від 03 листопада 2016 року №1730_VIII "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" передбачена процедура врегулювання заборгованості, яка виникла до 01.01.2016 р., та має бути компенсованою з державного бюджету. Фактично, протягом 2017 р., заборгованість держави з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення наданих споживачам за минулі роки (до 01.01.2016р.) погашена не в повному обсязі.

 

            Разом з цим, до факторів ризику можливо віднести аварії, зупинки устаткування, що призводить до переривання технологічного циклу підприємства.

            Підприємством експлуатується обладнання зі значним ступенем зносу. Застаріле насосне обладнання не відповідає сучасним вимогам. Кількість аварій на мережах водопостачання та водовідведення з кожним роком зростає. Ці умови погіршує невідповідність діючих тарифів водопостачання та водовідведення фактичним витратам, а як наслідок – постійна нестача коштів. Основні засоби не оновлюються в достатніх об’ємах. Вирішення визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило би його стабільну роботу.

 

            Також, на зниження доходів підприємства впливає низький рівень свідомості окремих споживачів послуг, що проявляється у безвідповідальному відношенні до водоспоживання, а саме:

            - несанкціоноване приєднання до мереж водопостачання та водовідведення, що перебувають на балансі підприємства;

            - невчасне та не в повній мірі повідомлення про фактичні зміни фактичної кількості проживаючих, рівня благоустрою;

            - несвоєчасній сплаті за отримані послуги. Враховуючи те, що на законодавчому рівні нашому підприємству, на відміну від підприємств газо та енерго постачання, заборонено здійснювати припинення надання послуг боржникам, водоканал не має дієвих методів боротьби з злісними неплатниками, окрім ведення претензійно-позовної роботи.

           

            З метою покращення результатів діяльності, підприємство постійно звертається з пропозиціями щодо виявлення та виправлення проблемних питань до уповноважених регулюючих органів.