Звіт про управління

п.1 розділ ІІІ

Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал» (далі – Підприємство) є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Кам’янської міської ради, розпорядженнями Кам’янського міського голови, рішеннями виконавчого комітету  Кам’янської міської ради, розпорядчими  актами  виконавчих  органів уповноважених Кам’янською міською радою, іншими нормативно-правовими актами.

Підприємство створене з метою задоволення суспільних та господарських потреб шляхом систематичного здійснення виробничої і господарської діяльності в порядку, визначеному законодавством України, та надання послуг водопостачання та водовідведення, а також транспортування питної води та стічних вод, їх очищення на очисних спорудах.

Основними напрямками діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством є:

- Водопостачання.

- Відведення стічних вод.

- Очистка стічних вод.

- Забезпечення транспортування стічних вод по колекторам та каналізаційним мережам, їх очищення на очисних спорудах з доведенням якості очистки стічних вод, що випускаються у водойму, до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення.

- Розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-експлуатаційного господарства.

- Розвиток та удосконалення матеріальної та ремонтно-експлуатаційної бази.

- Будівництво нових та капітальний і поточний ремонти водопровідних і каналізаційних мереж і споруд.

- Здійснення технічного нагляду за будівництвом та експлуатацією об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

- Зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення прекурсорів.

- Виконання робіт по ремонту та поточному утриманню гідротехнічних та зсувних споруд (штучні та природні водойми, дамби, греблі, мало мережі, пірси, берегові укріплення, набережні та підпірні стінки, сходи, парапети, дренажі).

- Здійснення технічного нагляду за будівництвом та експлуатацією об’єктів житлового, комунального, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства, мереж відводу поверхневих вод та зливних станцій.

- Надання побутових послуг населенню та іншим споживачам, у тому числі прокладання водопровідних і каналізаційних мереж, капітальний ремонт глибинних насосів, технічне обслуговування свердловин, впровадження технології видалення заліза із води в пласті, отримання екологічно чистої води із підземних джерел і її реалізація.

Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал» - є суб’єкт природних монополій, який провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування якої здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

         Тарифи на послуги КВП КМР «Міськводоканал» встановлюються Регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

         Розрахунок тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення на встановлення надаються згідно:

 • Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 року № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами);
 • Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 року № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами).

         Розрахунок тарифів з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на встановлення надаються згідно:

 • Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 року № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)»;
 • Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої Постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року № 13.

         Протягом 2018 року на підприємстві діяли тарифи, які затверджувались постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а саме:

 

         1. На послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

         з 17.12.2017 р. (Постанова НКРЕКП № 1343 від 02.11.2017 р.)

Водопостачання - 5,93 грн. без ПДВ                  7,12 грн. з ПДВ

Водовідведення - 5,00 грн. без ПДВ                   6,00 грн. з ПДВ

На  1 особу 119,65 грн.

         з 21.03.2018 р. (Постанова НКРЕКП № 296 від 06.03.2018 р.)

Водопостачання - 6,30 грн. без ПДВ                  7,56 грн. з ПДВ

Водовідведення - 5,35 грн. без ПДВ                    6,42 грн. з ПДВ

На  1 особу 127,50 грн.

         з 30.09.2018 р. (Постанова НКРЕКП № 993 від 18.09.2018 р.)

Водопостачання - 7,20 грн. без ПДВ                  8,64 грн. з ПДВ

Водовідведення - 6,32 грн. без ПДВ                    7,58 грн. з ПДВ

На  1 особу 147,93 грн.

 

         2. На послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

          з 29.11.2017 р. (Постанова НКРЕКП № 1344 від 02.11.2017 р.)

Водопостачання -  6,33 грн. без ПДВ                 7,60 грн. з ПДВ

Водовідведення - 5,26 грн. без ПДВ                   6,31 грн. з ПДВ

На  1 особу 126,86 грн.

          з 21.03.2018 р. (Постанова НКРЕКП № 297 від 06.03.2018 р.)

Водопостачання -6,70 грн. без ПДВ                   8,04 грн. з ПДВ

Водовідведення - 5,59 грн. без ПДВ                    6,71 грн. з ПДВ

На  1 особу 134,52 грн.

          з 30.09.2018 р. (Постанова НКРЕКП № 994 від 18.09.2018 р.)

Водопостачання - 7,67 грн. без ПДВ                  9,20 грн. з ПДВ

Водовідведення - 6,63 грн. без ПДВ                   7,96 грн. з ПДВ

На  1 особу 156,50 грн.

 

Пункт 1 «Організаційна структура підприємства».

До складу КВП КМР «Міськводоканал» входять наступні структурні підрозділи:

1.1 основний вид діяльності

- дільниця з експлуатації мереж водопроводу

- дільниця з експлуатації водопровідних насосних станцій

- дільниця з експлуатації мереж каналізації

- дільниця з експлуатації каналізаційних насосних станцій

- комплекс з експлуатації очисних споруд каналізації

- лабораторія з контролю якості питної води та стічних вод

- аварійно-диспетчерський відділ

- автотранспортний цех

- відділ КВПіА

- дільниця допоміжного обслуговування підрозділів

- дільниця з благоустрою

- цех з експлуатації та ремонту електрообладнання

- бухгалтерія

- бюро перепусток

- виробничо-технічний відділ

- відділ діловодства

- відділ екологічного та технологічного контролю

- відділ з господарського обслуговування підрозділів

- відділ інформаційно-технічної підтримки

- відділ кадрів

- відділ контролінгу

- відділ матеріально-технічного постачання

- відділ охорони праці

- відділ публічних закупівель

- оперативний відділ

- планово-економічний відділ

- сектор з організації праці та заробітної плати

- центральний матеріальний склад

- юридичний відділ

- відділ з реалізації послуг населенню

- відділ з реалізації послуг юридичним особам

- інспекція з промислового водовідведення

- інспекція з реалізації води

- відділ із зв’язків з громадськістю

 

1.2 інші види діяльності

- база відпочинку

- група монтажу мереж, систем, приладів обліку та трубопроводів

- група обслуговування приладів обліку

 

 

п.2 розділ ІІІ

Доходи підприємства за 2018 рік склали – 205 240,2 тис.грн.

Витрати підприємства за 2018 рік склали – 258 993,3 тис.грн.

Рентабельність за 2018 рік з послуг централізованого водопостачання та водовідведення складає (-) 15,5 %.

За 2018 рік КВП КМР «Міськводоканал» отримав фінансовий результат збиток (-) 53 753,1 тис.грн.

Причинами збиткової діяльності підприємства являються наступні фактори:

2.1. Високий рівень понаднормативних втрат води (разом з податком на понаднормативні втрати води) за 2018 рік призвів до збитків в сумі – 16 226,7 тис. грн.

Це обумовлено тим, що зношеність та аварійний стан водопровідних мереж КВП КМР «Міськводоканал» збільшили кількість аварій на мережах. Також, у серпні 2018 року з метою проведення профілактичних робіт була здійснена планова зупинка КП ДОР «Аульський водовід» та припинено водопостачання міста Кам’янське. Враховуючи аварійний стан водопровідних мереж, при заповненні водою системи, суттєво збільшилась кількість аварій на мережах, що призвело до значних втрат води.

2.2. Наявність заборгованості з різниці в тарифах в сумі – 7 080,3 тис. грн., що виникла впродовж 2018 року та не була відшкодована підприємству станом на 31.12.2018 року. Це є прямими збитками підприємства.

Виникнення різниці в тарифах пов’язане з тим, що статті витрат, які є складовими собівартості тарифів на послуги водоканалу залишились на рівні 2016 року та Регулятором (НКРЕКП) не коригувались.

2.3. Визнані штрафи та пені, які за 2018 рік склали суму – 2 062,0 тис. грн.;

2.4. Інші фактори:

2.4.1. Зниження фактичного рівня доходу підприємства в зв’язку з зменшенням обсягів реалізації питної води та водовідведення споживачами міста Кам’янське.

При цьому, витрати на виробництво послуг залишились на рівні планових, тому, що основні витрати нашого підприємства є умовно постійними, та не залежать від обсягу реалізації питної води та стічних вод. В зв’язку із зменшенням обсягів реалізації питної води та водовідведення зросла фактична собівартість послуг.

2.4.2. Різниця між фактичною вартістю рідкого хлору та вартістю, передбаченою  структурою діючого тарифу. До теперішнього часу ці витрати Регулятором (НКРЕКП) не коригувались  та є прямими збитками нашого підприємства.

Значне зростання цін на матеріали, енергоносії, реагенти та послуги сторонніх організацій призводить до фактичного перевищення витрат в порівнянні з складовою діючих тарифів. Також, підприємство позбавлене можливості своєчасно коригувати свої витрати у відношенні із зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів.

2.4.3. Розбіжність в датах встановлення тарифів.

Тариф на покупну воду, отримувану від КП ДОР «Аульський водовід» було введено в дію з 12 вересня 2018 р., а тариф на послуги КВП КМР «Міськводоканал» з 30 вересня 2018 р.

Таким чином, в період з 12 по 30 вересня різниця в вартості 1 м3 покупної води в розмірі 0,34 грн. не була врахована в тариф на послуги КВП КМР «Міськводоканал».

Збитки, пов’язані з цими факторами, склали – 28 384.1 тис.грн.

 

 

п.3 розділ ІІІ

Коефіцієнт загальної ліквідності підприємства 0,66, що свідчить про відсутність на підприємстві вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. Основні джерела забезпечення ліквідності – отримання плати від споживачів за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. На рівень ліквідності підприємства впливає його галузева належність, пов’язана з великою кількістю споживачів послуги та з обмеженістю дій зі стягнення дебіторської заборгованості підприємства законодавством у сфері питної води та питного водопостачання.

 

п.4 розділ ІІІ

Екологічні аспекти

1. Раціональне використання води

    Подача води в систему ПРВ від КП ДОР «Аульський водовід» за 2018 рік  склала            30895,94 тис. м3.

Втрати та необлічені  витрати склали  13894,952 тис. м3 .

Витрати на власні потреби за 2018 рік  склали 599,690 тис. м3.

На очисні споруди правого берега за звітний період було прийнято 13 162 610  м3 стічних вод та скинуто в р.Суха Сура 13 040 203 м3.  На очисні споруди лівого берега прийнято 3 944 112 м3 та скинуто в  р. Дніпро 3 873 791 м3.

Водогосподарська діяльність здійснювалася на підставі  дозволу на спеціальне водокористування   № 00911  від 24.05.17 (термін дії 24.05.2022), виданого Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

В Дніпропетровському обласному управлінні водного господарства погоджено ліміт використання води на власні потреби  на 2018р.

    Здійснювався постійний  контроль вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств ПАТ «ДніпроАЗОТ», ПрАТ «Оріль-Лідер».

 Відомчий лабораторний контроль за якістю зворотних вод підприємства, які скидаються у водні об’єкти  здійснювався згідно графіків контролю.

      За звітний період по випуску №1 відібрано 2 568 проб зворотної води  по яким проведено 21 042 хімічних вимірювань та 426 проб для бактеріологічних досліджень по яких проведено 1450 досліджень.

      По випуску №2 відібрано 5 373 проб зворотної води по яким проведено 34 357 фізико-хімічних вимірювань та 413 проб для бактеріологічних досліджень по яких проведено 2 235 дослідження.

За результатами лабораторного контролю зворотні води, які скидалися за 2018 рік з випуску №1 у р. Дніпро, віднесено до категорії «недостатньо очищені» за рахунок перевищення концентрацій,  затверджених нормативами ГДС, по фосфатам у 2,3 р. Зворотні води, які скидалися з випуску №2 у р. Суха Сура  віднесено до категорії «нормативно очищені».

   За 2018 рік  з випусків підприємства у поверхневі водойми скинуто 4553,487 тон забруднюючих речовин:

- випуск №1 –   1003,983 т.;

- випуск №2 – 3549,504 т.

            На підставі договору № 51.370.18-57/18 від 24.01.2018р галузевою науково-дослідною лабораторією охорони навколишнього  середовища Дніпропетровського  національного університету  залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна проведено  вимірювання показників складу та властивостей проб зворотних вод з випуску №1 в р. Дніпро та  випуску № 2 в р. Суха Сура на вміст алюмінію, нікелю, міді, цинку та хрому. Згідно Протоколів дослідження перевищення встановлених нормативів ГДС за цими показниками у зворотних водах підприємства не виявлено.

 

2. Управління відходами

За  2018 рік  на підприємстві КВП КМР "Міськводоканал" утворилось 1 973 т  відходів, в тому числі:

 • відходи І класу небезпеки – 0,063 т;
 • відходи ІІ класу небезпеки – 0,240 т;
 • відходи III класу небезпеки – 1,6 т;
 • відходи IV класу небезпеки – 1971,04 т.

Укладені наступні договори на утилізацію відходів виробництва:

договір № 135/17-і від 24.01.2017р з КП КМР «Комунальник» на вивіз побутового сміття на міське звалище.

На міське сміттєзвалище згідно використаних талонів 154,33 т.  твердих побутових відходів згідно договору з  КП КМР «Комунальник».

 • договір № 261/18/23 від 25.04.2018р з ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» на вивіз брухту та відходів чорних та кольорових металів і сплавів. За умовами договору з ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» передано 106,3 тон металобрухту.
 • Договір № 144/18 від 27.02.18р з ТОВ «Український центр поводження з відходами» на утилізацію відходів виробництва.

 

За умовами договору з ТОВ «Український центр поводження з відходами» за 9 місяців 2018 року  передано на утилізацію наступні види відходів:

 • Відходи (огарки) електродів                                                                  0,099 т.
 • Матеріали обтиральні (дрантя) забруднені                                          0,016 т.
 • Сальникова набивка відпрацьована                                                     0,031 т.
 • Відпрацьовані масляні та паливні фільтри                                           0,062 т.
 • Пилеабразивні відходи заточувальних верстатів                             0,00006 т.
 • Відходи гуми                                                                                            0,046 т.
 • Лампи люмінесцентні (ртуть вмістові) відпрацьовані                           13 шт.
 • Шлак паливний                                                                                    0,09332 т.
 • Бій скла лабораторного                                                                           0,027 т.
 • Батареї синцеві (акумулятори) відпрацьовані                                       0,153 т.
 • Відпрацьовані гальмівні накладки                                                          0,002 т.
 • Пісок промаслений                                                                                     0,35 т.
 • Відпрацьовані шини (автопокришки)                                                       0,54 т.
 • Використана тара металева забруднена                                                0,0014 т.
 • Відпрацьовані масла (нафтопродукти)                                                    0,648 т.
 • Відпрацьована гальмівна рідина                                                                0,04 т.
 • Відпрацьована охолоджувальна рідина                                                   0,007 т.

           

Ведеться робота  з  НТЦ «ЕКОТРЕЙД» по  розробці  паспортів  МВВ,

Згідно укладеного договору з ТОВ «НТЦ ЕКОТРЕЙД» виконана інвентаризація джерел утворення відходів  КВП ДМР «Міськводоканал».Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів ДОДА вих№3-4841/0/261-18 від 19.07.2018р.матеріали інвентаризація джерел утворення відходів  КВП ДМР «Міськводоканал» взято на облік.

Укладено договір № 174/1-137/18 від 20.02.2018р. з  відокремленим структурним підрозділом «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  Міністерства охорони здоров’я України» на проведення  контролю компостів  з осадів стічних  вод  право - та лівобережних очисних споруд каналізації по виявленню патогенних ентеробактерій та паразитологічних забруднень. Відповідно до результатів санітарно – мікробіологічних досліджень №21, №22, №23 від 06.09.2018р. патогенні ентеробактерії та паразитологічні забруднення відсутні.

Укладено договір № 175/1 від 20.08.2018р. з відокремленим структурним підрозділом «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  Міністерства охорони здоров’я України» на проведення контролю грунту. Відповідно до Протоколу лабораторного дослідження проб грунту на ( мідь, цинк, кадмій, свинець) № 435 від 05.09.2018р. перевищень ГДК забруднюючих речовин, що визначали в пробі грунту, не виявлено.   

Направлено на затвердження та погодження  до Департаменту екології та природних ресурсів ДОДА та Дерспоживслужби у Дніпропетровській області відкореговані реєстрові карти ОУВ.

Згідно укладеного договору з ТОВ «НТЦ ЕКОТРЕЙД» виконані роботи по розробці  паспортів місць видалення відходів, які затверджені та погоджені Управлінням Держпродспоживслужби у Дніпропетровськійобласті.

Проводиться робота по коригуванню проекту договору на коригування проектно-кошторисної документації до договору № 15/31-12-363/12 від 28.05.2012р. розробка проекту «Автоматизованої системи екологічного моніторингу КВП ДМР «Міськводоканал м.Дніпродзержинська» в цінах  2016 року.   з корпорацією «УКРАТОМПРИЛАД».

Направлено лист до Міністерство  екології та природних ресурсів ДОДА щодо надання роз’яснення стосовно процедури отримання дозволу на здійснення  операцій  у  сфері поводження  з відходами.

Направлено лист до Департаменту екології та природних ресурсів ДОДА щодо виконання протокольного доручення № 21 засідання постійної комісії обласної ради від 08.06.18р. стосовно розробки додаткових пропозицій до «Дніпропетровської обласної комплексної програми (Стратегія) екологічної безпеки та запобіганням змінам клімату на 2016-2025 року» КВП КМР «Міськводоканал» звернувся с проханням включити заходи:

- «Реконструкція очисних споруд правого берега»

- «Впровадження комплексної установки виробництва та дозування розчину гіпохлориту натрія на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації( лівий берег)».

Направлено лист до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації  щодо можливості бюджетного фінансування впровадження комплексної установки виробництва та дозування розчину гіпохлориту натрія на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації ( лівий берег).

Направлено лист до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради щодо можливості бюджетного фінансування впровадження комплексної установки виробництва та дозування розчину гіпохлориту натрія на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації( лівий берег).

Підписано розроблений  Департаментом екології та природних ресурсів ДОДА Регламент передачі даних щодо обсягів скиду зворотних вод та їх хімічного складу для узагальнення і подання екологічної інформації, оприлюднення її на сайті моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області . Умови регламенту виконуються.

 

3. Охорона атмосферного повітря

За  2018 рік  валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу склав 2.756 т,

 в тому числі:

 • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  1,13 ;
 • діоксид азоту –  0,20 т;
 • азоту оксид   –   0,0009 т;  
 • сірки діоксид –  0,039 т;
 • оксид вуглецю 1,205 т;
 • НМЛОС –     0,168 т;
 • залізо та його сполуки  – 0,009т.;.
 • манган – 0,0007 т;
 • метан – 0,003 т;
 • фтор та його сполуки 0,0003т.

              Викид діоксиду вуглецю ( СО2) за цей період   склав  171,563 т.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався на підставі дозволів :

Виробничий майданчик по вул. Широка,16  -            Дозвіл № 1210400000-53

Виробничий майданчик по вул. Губи,19 -                  Дозвіл № 1210400000-54

Виробничий майданчик по вул. Лохвицького, 29 -   Дозвіл № 1210400000-55    

Виробничий майданчик по вул. Дорожня, 58            Дозвіл № 1210400000-56        

Виробничий майданчик по вул. Індустріальна, 30 -  Дозвіл № 1210400000-57         

Виробничий майданчик по вул. Київська,15 -           Дозвіл № 1210400000-58    

Виробничий майданчик по вул.  Кірова, 3 -               Дозвіл № 1210400000-59,

виданих Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації 20.10.2016р .

Розроблено Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням нормативів ГДВ на джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по КВП КМР «Міськводоканал» на 2018р.

Укладено договір № 174/1-137/18 від 20.02.2018р. з  відокремленим структурним підрозділом «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  Міністерства охорони здоров’я України» на проведення  лабораторних досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проммайданчиків № 4,5,6 та визначення концентрації  забруднюючих  речовин  в повітрі на місцях тимчасового  зберігання  відходів  3 класу небезпеки в АТЦ .

За умовами договору № 174/1-137/18 від 20.02.2018р з Кам’янським міським відділом лабораторних досліджень проведено контроль атмосферного повітря на місцях тимчасового зберігання відходів 3 класу небезпеки на території АТЦ та на межі СЗС.

Відповідно до Протоколів досліджень № 363-368 від 27.03.2018, № 369-371 від 27.03.2018, №1447-1452 від11.06.2018р, № 1453-1455 від11.06.2018р, № 421-426 від 07.06.2018р., № 415-420 від 07.06.18р., № 427-432 від 07.06.2018.р, № 4042-4047 від19.12.2018р, № 4048-4050 від19.12.2018р, перевищень ГДК забруднюючих речовин не виявлено.

Укладено договір з ТОВ «Український центр екології» на виконання робіт з контролю промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних та пересувних джерел КВП КМР «Міськводоканал» з наданням оформленого звіту за результатами контролю.

На виконання умов договору з ТОВ «Український центр екології» щоквартально виконуються роботи з контролю промислових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних  джерел та пересувних джерел КВП КМР «Міськводоканал» відповідно до отриманих протоколів досліджень перевищень забруднюючих речовин не виявлено.

 

п.5 розділ ІІІ

На виконання наказу № 27 від 18.01.2019року Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, надаємо інформацію:

п.5 Спискова чисельність працівників підприємства на 01.01.2019 ріку складає 814чол ( жінок 483)

 - інженерно-технічних працівників  195 чол. Із них жінок – 118(61% )

 

п.6 розділ ІІІ

Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал» - є монополіст з надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.