СУБСИДІЯ

 

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Обов’язкова плата розраховується за формулою для кожного домогосподарства індивідуально і залежить лише від доходу конкретної сім’ї.

Згідно з постановою Кабміну №62 від 6 лютого 2019 року, житлова субсидія не призначається (зокрема на наступний період), або припиняється надання раніше призначеної житлової субсидії якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію за поданням виконавців комунальних послуг про наявність простроченої понад місяць (раніше два місяці) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) на день звернення за призначенням житлової субсидії або громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Міськводоканал закликає споживачів вчасно сплачувати свою частку платежу, або уникнути заборгованості за спожиті послуги та для подальшого отримання субсидії.

За додатковою інформацією звертайтеся до відділу субсидій.


           

 

 

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧИВ СУБСИДІЙ

27 квітня 2018 року прийнято постанову Кабінету Мініцстрів України №329,якою внесени зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій та внесено зміни у встановлення державних соціальних стандартів у сферф житлово-комунального обслуговування.

Постановою Кабінету міністрів України№329 від 27 квітня 2018 року внесено суттєві зміни у визначення права на отримання субсидії,рознирення повноваження Комісії при прийнятті рішень про призначення/відмову в призначенні субсидій виходячи з конкретних обставин, що склалися.

Зокрема відтепер субсидія не призначається, якщо: 

- загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м. для квартири і 200 кв.м. для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку під час піклування);

-  будь-хто із складу домогосподарства або член сім`ї особи зі складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб,що підлягає державній рєєстрації з дати випуску якого минуло менше п`яти років;

- у складі домогосподарства або у складі сім` ї члена домогосподарства - є особи, що досягли 18-ти річного віку, доходи, яких враховуються під час призначення житлової субсидії і за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України в них взагалі відсутні доходи, або вони отримували середньомісячний сукупний доход, менший ніж розмір мінімальної заробітньої плати, або вони не сплатили єдиного внескуна загальнообов` язкове  державне страхїування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді за який враховуються доходи задля призначення субсидії;

- будь-хто зі складу домогосподарства або член сім` ї  особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, здійснив купівлю, або набув право власності на земельну ділянку, квартиру(будинок), транспортний засіб, або сплатив послуги (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття право власності перевищує 50 тисяч гривень;

- структурним підрозділам з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума, якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Житлова субсидія не призначається , якщо будь-хто з членів домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів, протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім днів службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

Під час призначення житлової субсидії відтепер враховуються доходи членів сім ї особи зі складу домогосподарства, у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання  відмінне від адресидомогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків, субсидія не призначається, якщо до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення входять члени однієї сім`ї.

Оскільки житлова субсидія - є адресною, державною, соціальною допомогою, право на її призначення визначається для кожної сім` ї окремо.

В разі подовження (призначення) субсидії громадянам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення

 

 

ПОСТАНОВА КМУ

від 25 березня 2020 р. № 247

Про особливості надання житлових субсидій


Відповідно до пункту 5 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Заборонити на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239 (далі ― карантин), припинення надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи.

2. Забезпечити розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019—2020 років, без заяв громадян про призначення житлових субсидій, не застосовуючи вимоги пункту 78 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

3. Призначати житлову субсидію громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, на підставі заяв про призначення житлових субсидій  та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку.

При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої заробітної плати.

4. На період карантину проводити розрахунок житлових субсидій з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, що встановлені підпунктами 2—6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2019 р., № 69, ст. 2390), незалежно від кількості днів дії карантину на місяць.

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 878 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 86, ст. 2897) слова і цифри “з 1 травня 2020 року” замінити словами і цифрами “з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відмінено карантин, введений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239”.

6. Обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити дотримання умов надання житлових субсидій, визначених цією постановою, та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ