Роз'яснення щодо міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки - водолічильників

Роз'яснення щодо міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки - водолічильників

Інформація стосовно застосування міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки Відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон) перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що підлягають періодичній повірці, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 (далі – Перелік). Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1195 (далі – Порядок МПІ). Відповідно до Порядку МПІ міжповірочний інтервал для законодавчо регульованого ЗВТ – проміжок часу або напрацювання між двома послідовними повірками законодавчо регульованого ЗВТ, протягом якого метрологічні характеристики такого засобу повинні відповідати встановленим вимогам. З метою реалізації частини другої статті 17 Закону прийнято наказ Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.11.2016 за № 1417/29547 (далі – Наказ). Для усіх законодавчо регульованих ЗВТ, що застосовуються в Україні, категорії яких включені до Переліку, Наказом встановлені міжповірочні інтервали незалежно від назви, типу, модифікації, виробника цих ЗВТ. Наказ набрав чинності 29.11.2016. Тому, для усіх законодавчо регульованих ЗВТ, що знаходяться в експлуатації, повірка яких проводиться, починаючи з 29.11.2016, та які мають чинні свідоцтва про повірку, наступну повірку слід проводити у строк, що не перевищує термін чинності цього свідоцтва. Для лічильників холодної води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки. Дата наступної повірки вказується у свідоцтві про державну повірку лічильника, яке видається споживачеві після проведення повірки, у разі задовільного результату. За позитивних результатів цієї повірки видається свідоцтво, оформлене відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим в Мін’юсті 24.02.2016 за № 278/28408, дата чинності якого повинна бути визначена згідно з новим значенням міжповірочного інтервалу відповідно до Наказу. Зміна затверджених Наказом міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих ЗВТ за категорією може здійснюватися лише відповідно до пункту 6 Порядку МПІ.

 

Відповідно до розділу 2 п.16 «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016р. № 193 та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за № 278/28408, засоби вимірювальної техніки - ЗВТ, які зберігають та не використовують, не підлягають періодичній повірці. Такі ЗВТ повинні мати прикріплену або розташовану на ЗВТ видиму позначку, що цей ЗВТ не використовується. Зберігання ЗВТ, які не використовують, оформлюють відповідним актом, складеним відповідальною особою суб’єкта господарювання в довільній формі, з наступним його затвердженням керівником суб’єкта господарювання, якому належать такі ЗВТ.

 

ЗВТ, які зберігають та не використовують, підлягають позачерговій повірці безпосередньо перед уведенням в експлуатацію або видачею напрокат.

 

Пояснення: якщо ЗВТ був придбаний у продавця, але протягом деякого часу не був належним чином встановлений та поставлений на облік, то ЗВТ необхідно здати на держповірку.

Розповісти: