До інформації споживачів

До інформації споживачів

Наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 №316, зареєстрованим Мін’юстом України 15 січня 2018 р. за №56/31508 затверджені Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

 

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18#n15

 

Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2

 

Адміністрація КВП КМР «Міськводоканал»

Розповісти: